Suora sähkölämmitys sopii tutkitusti ilmalämpöpumpun rinnalle

Sähkölämmitysfoorumin mukaan VTT:n tuore selvitys ilmalämpöpumppujen energiavaikutuksista osoittaa, että sähkölämmitys on järkevä vaihtoehto uusiin pientaloihin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutki ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutuksia vanhoissa, uusissa ja tulevissa lähes nollaenergiapientaloissa. Nyt on ensimmäistä kertaa luotettavasti pystytty laskennallisesti määrittämään ilmalämpöpumpun energiansäästöpotentiaalit Suomen olosuhteissa.

Kun ilmalämpöpumpulla katetaan 40 – 60 prosenttia pientalojen tilojen lämmityksestä on kohteeseen rakennettava jokin päälämmitysmuoto. Suuret investoinnit päälämmitysmuotoon ilmalämpöpumpun lisäksi vaikuttaa lämmityksen vuosittaisiin kokonaiskustannuksiin, ja sitä kautta saattaa karsia pumpun kustannustehokkuutta ja hankinta halukkuutta.

Sähkölämmitysfoorumi ry:n mukaan näin ainoaksi varteenotettavaksi päälämmitysmuodoksi jää suora sähkölämmitys.

Suoran sähkölämmityksen etuihin kuuluu järjestelmän toimintavarmuuden ja joustavuuden lisäksi minimaaliset investointi- ja ylläpitokustannukset. Päälämmitysmuodon joustavuuden ollessa avainasemassa ilmalämpöpumpun hyödyn optimoimisessa on varteenotettavaa, että suoraa sähkölämmitysjärjestelmää voidaan säätää herkästi antureiden ja termostaattien avulla. Lisäksi on syytä huomioida, että nykypäivänä sähkö on itsestään selvä välttämättömyys asuinrakennuksissa, joten valtakunnalliseen sähköverkkoon liittymisestä maksetaan, valittiin sähkö päälämmitysmuodoksi vai ei.

Suoralla sähkölämmityksellä ja ilmalämpöpumpulla toteutettua ratkaisua voidaan soveltaa uusien pientalojen lisäksi esimerkiksi rivitaloissa. Kun kaikki toimii sähköllä, saadaan aikaan toimiva toteutus ja yhtenäinen järjestelmä, joka mahdollistaa automaation avulla esimerkiksi energiasäästön ja energiatehokkuuden maksimoinnin, kysynnän jouston, sähkönmyyntitariffien hyödyntämisen sekä vältytään tehohuippuilta.

VTT:n selvitys osoittaa, ettei lämmitysmuodon vaihtaminen vanhoissa suoran sähkölämmityksen kohteissa ole kannattavaa. Lisäämällä kohteeseen ilmalämpöpumppu ja uusimalla suoran sähkölämmityksen laitteita sekä ohjaus- ja säätöjärjestelmiä ratkaisusta saadaan toimiva suhteellisen pienin lisäkustannuksin.

 

Lähde: Sähköala.fi